Как работи системата за селективна каталитична редукция (SCR )

AdBlue е регистрирана търговска марка за AUS32 ( Aqueous Urea Solution 32.5% ) и се използва в процеса, наречен селективна каталитична редукция (SCR ) за намаляване на емисиите на азотни окиси от изгорелите газове на дизеловите превозни средства. AdBlue se използва ot усъвършенствана технология за контрол на замърсяването, инсталиранa в системата за отработени газове, нареченa селективна каталитична редукция или SCR . SCR системите работят чрез взаимодействието на AdBlue с вредните NOX ( азотен окис) емисии в отработените газове като образуват безвредните елементи вода и азот. Всички европейски производители на камиони в момента предлагат оборудвани с SCR модели, както и  стандартите Euro 5 и Евро 6 са създадени за засилване на търсенето на тази технология.

Водачът трябва да се увери , че  винаги има достатъчно AdBlue в резервоара, защото ако камиона или автобуса със система SCR се експлоатира без AdBlue, основния риск е от увреждане на системата SCR и в повечето от случаи превозното средство спира да работи или преминава в режим на LIMP ! Освен това, друг важен аспект е консумацията, която средно е около 5 % от разхода на дизеловото гориво, следователно за магистрално шофиране се използвате около 1.5 литра на 100 км ( това означава, че във всеки случай ще се изразходват значително количество допълнителни средства всяка година.

SCR системи също са много чувствителни към потенциалните химически примеси в разтвора на карбамида ; следователно това означава, че е от съществено значение да се поддържа висок стандарт на качесвото на AdBlue  в съответствие със стандарта ISO 22241 . Много фирми и физически лица , които се опитват да намалят огромните разходи за AdBlue добавя към управлението на автопарка си като се опитват да купуват евтино AdBlue от риселъри или в някои случаи добавят вода към резервоара в опита си да разредят разтвора. AdBlue са обявили, че няма да предлага гаранция, ако операторът не е използвал истински AdBlue или ако веществото е било разредено.

Също така производителите на камионите няма да уважат нито една гаранция на системата ако има някакви признаци на замърсяване в резервоара, а това може да струва  над 6 000 € за подмяна на системата.

Please follow and like us: