Нов съвместен проект за намаляване на консумацията на гориво в превозните средства за дистрибуция

Група от седем фирми от индустрията, водени от Renault Trucks, стартират проект EDIT (Efficient Distribution Truck), който има за цел да намали разхода на гориво, на превозните средства използвани за дистрибуция, с 13% в сравнение с текущият.

Използвания прототип ще бъде Renault Trucks Range D Wide Евро-6 с хладилен агрегат. Аеродинамиката на автомобила и охладилния агрегат ще бъдат щателно ревизирани и ще се оборудват с макро-хибридна система с ниско напрежение, за да се възстановява спирачната енергия чрез обратима електрическа система. Възстановената електрическата енергия ще се използва за задвижване на спомагателно оборудване и може да осигури и инцидентно подпомагане на двигателя с вътрешно горене.

В допълнение, новата система за помощ при шофиране, ще бъде разработена в съответствие с измененията на автомобила. Тя ще бъде свързана към светофарите и ще може да се разбере кога ще превключат и като се използва тази информация ще се дефинират профил на скоростта, които да минимизират разхода на гориво. Това също така ще позволи на шофьорите да избират най-икономичния маршрут за тяхния транспорт. Накрая, прототипът ще бъде тестван с нови гуми с намалено съпротивление при търкаляне.

Седемте партньорски фирми, работещи по този проект за сътрудничество, са Renault Trucks, Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS) и IFSTTAR (LICIT). На проектът е присъден Знакът LUTB и получава финансова подкрепа от фонда FUI.

Целта на проекта е да се проектира и разработи хладилно транспортно превозно средство, което да консумира с 13% по-малко гориво от референтната за камионите за дистрибуция с  Евро-6. Всеки партньор допринася със своя опит представяйки технологии, които могат да бъдат в търговската мрежа до 2020г.

След успеха на Optifuel Lab 2, експерименталното превозно средство, което събра технологични нововъведения насочени към намаляване на разхода на гориво при камионите за дълги разстояния, Renault Trucks сега разширява изследванията си при камионите за дистрибуция на стоки.

Превозното средство Прототип е планирано да бъде готово през 2018г.

Please follow and like us: