Рекордни приходи в Scania Financial Services

Сервиз и диагностика ScaniaОперативните приходи на Scania Financial Services са се увеличи до над 1 милиард крони през 2014 г. Клиентите все по-често избират Scania за техен дългосрочен партньор във финансирането на превозни средства, което означава все по-голямо портфолио. По-ниските лоши кредитни разходи и по-добрите маржове също допринасят за подобряването на доходите.

Общо 35 097 товарни автомобили, автобуси и ремаркета са финансирани през 2014 г., в сравнение с 33 109 през 2013 г. Финансовия портфейл на Scania  се е увеличи до 55,6 милиарда крони. Оперативните приходи в Scania Financial Services нараснаха до рекордните 1016 м SEK. (719).

“Все повече и повече от нашите клиенти виждат ползите от цялостни решения на Scania . Ние сме дългогосрочен партньор, който може да подпомогне клиента, независимо от бизнес климата. В допълнение към растежа на финансовия ни портфолио, в който значителен ръст е отбелязан в търсенето на застрахователни решения”, каза президент и главен изпълнителен директор на Scania Мартин Лунстед.

Чрез предлагането на застрахователни решения на клиентите, Scania може да допринесе за ускоряване на застрахователния процес.

“Заедно с висококачествената сервизна организация на Scania , нашите клиенти могат да минимизират негативните ефекти от непланираните престои,” обяснява Лунстед.

По-ниски лоши кредитни разходи

Лошите разходи по дългове през 2014 г са в размер  на 167 m SEK. ., което е по-малко от предходната година (SEK 297 m). Финансовия клиентски портфейл на Scania е добре диверсифициран по отношение на географския фактор, индустрията и размера на клиента, което ограничава риска.

“По-ниските лоши кредитни разходи показват, че ние имаме един много професионална клиентска база и  нашите клиенти са се представили като цяло добре през 2014 г. Това е и в резултат на подобрения модела за предоставяне на кредити, който работи съобразно нуждите на нашите клиенти”, коментира Коен Кноопс, ръководител на Scania Financial Services.

Please follow and like us: