Регистрация на търговски автомобили се е увеличила с 7,6% през 2014г.

T_B_commercial_vehicles_width_300_height_225Лекия спад в регистрациите на търговски превозни средства през декември, не би могъл да забави очаквания общ положителен ръст от 7,6% в ЕС за 2014 г.

Общо регистрирзните през декември 166 742 единици е спад с 2,5% спрямо същия период на предходната годината, включително и 2,9% спад във Великобритания . Значителни спадове, регистрирани в новите страни членки на ЕС, отчасти обясняват отрицателния резултат, който контрастира с 33.8% ръст в Испания.

Въпреки това, в сравнение с 2013 г., ЕС имаше силна година като цяло като новите регистрации на търговски автомобили възлизат на 1 849 077. Великобритания (+ 10.8%) е една от трите страни , която регистрира двуцифрен ръст, заедно с Италия (+ 13,9%) и Испания (+ 31.6%). Франция запазва равнището си от -0.4%, а Германия реализираха скромен ръст от 4,8%.

През декември секторът на лекотоварните търговски превозни средства се е засилил и спрямо предходната година се е увеличил с 14.4% до 141 064 продажби. Великобритания преживя голямо увеличение от 26%. За годината като цяло ръстът е с 11,3% за сектора.

Има значително спад от 49.3% в новите регистрации на тежки камиони през декември, включително спада от 77,8% в Обединеното кралство като цяло. Въпреки, че трябва да се постави в контекста на изключителния растеж отчетен за същия месец на миналата година, причинена от очакваното въвеждане на Евро-6 стандарта през януари 2014 г. като търсенето е по едва 6,1% за годината като цяло с общо 217 958 единици.

Подобен модел е засегнал средно тежките търговски превозни средства, със свиване от 49% през декември и 8,1% за годината като цяло, в резултат на 280 391 нови регистрации. Спадът в Обединеното кралство за 2014 е 27,8%.

Новите регистрации на автобусите са намалели с 15,7% в ЕС през декември 2014г, включително спада с 21% във Великобритания . Въпреки това, за 2014 година общо 33 561 регистрирани единици представлява малък подем от 1,4% в сравнение с 2013 година.

Please follow and like us: