Volvo продава дяловете си в индийската компания Eicher Motors Limited

Volvo-FH-badge-300x160Volvo Group е продаде 1.27 милиона акции, от индийския автомобилен производител Eicher Motors Limited, в размер на около 2,5 милиарда шведски крони. Продажбата на акциите няма да окаже ефект върху собствеността или развитието на дългогодишното джойн венчърно предприятия VE Commercial Vehicles. Продажбата ще има положително въздействие върху паричните потожи на Volvo Group като се приспаднат нетните инвестиции и нетния финансов дълг през първото тримесечие на 2015 г. Продажбата ще генерира капиталова печалба от приблизително 2,4 милиарда шведски крони, които ще се отразят на оперативните приходи в сегмента Камиони през първото тримесечие на 2015.

Освобождаването на акциите няма да окаже въздействие върху собствеността или върху контрола на производителя на камиони и автобуси VE Commercial Vehicles (VECV) в Индия, където Volvo Group ще останат като собственик. От 2008 г. насам, VECV е собственост на Eicher Motors Limited (EML) и Volvo Group и в момента е третият най-голям производител на лекотоварни автомобили на индийския пазар. През последните години VECV е направила редица големи инвестиции в разработването на продукти и производство, като например нов завод за средно натоварени двигатели, нов автобусен завод и нов съоръжение за боядисване. В началото на 2014 г. изцяло новата серия от камиони и автобуси Eicher е въведена и адаптирана за пазара в Индия и други развиващи се пазари. Индия е ключов пазар и Volvo Group ще продължи да се фокусира върху развитието и укрепването на VECV като част от стратегията на Групата за разширяване на Азиятския и на други развиващи се пазари.

Please follow and like us: