Volvo Group отговаря на изискванията за индексът Dow Jones Sustainability World (DJSI)

Volvo Group е сред най-добрите 300 компании, включени в DJSI. Volvo Group получава особено добри оценки за антитръстовата политика, стратегия за климата и програмата за корпоративно гражданство.

Индексът класира водещите компании в света по отношение на техните усилия за устойчивост. Включените дружества във всички индустрии имат общ знаменател – те превъзхождат останалите в множество показатели за устойчивост.

“Аз съм много горд, че Volvo Group се е класирал за пореден път за DJSI. Това е важен индекс, тъй като отразява това, което правим, за да се създаде дългосрочна стойност за нашите акционери и обществото “, казва Ева Линденбак Директор по Управление на CSR в централата на Volvo Group.

Volvo Group е признат за подобренията, свързани с развитието на човешкия капитал, социалната отговорност и данъчната стратегия. Други важни области са положителната тенденция в реализацията на продуктите и управлението на взаимоотношенията с клиенти.

“Включването в надежден индекс, като DJSI, е много ценно, когато поддържането на връзки с нашите партньори и особено при отношенията ни с капиталовия пазар.”, Казва Ева Линденбак.

За индекса:

Приблизително 3400 от най-големите компании в света, се приканват да участват в оценката за класиране в индексите DJSI. Годишният преглед се основава на анализ на “бизнес етиката, екологичните постижения и социалните показатели, които оказват влияние върху дългосорчните финансови резултати ма  различните компании.

Прегледът на въвежданите данни се извършва от RobecoSAM в Швейцария и като цяло има значително влияние върху инвестициите, които са направени от фондове и лица, които формулират своите инвестиционни решения въз основа на критерии като етика и устойчивост.

Please follow and like us: