Биодизелът

Какво представлява биодизелът произведен от възобновяеми не петролни продукти?

Биодизелът по същество е дизелово гориво, изработен от възобновяеми не-петролни ресурси. Повечето биодизел в момента е направена от соево масло, но може да бъде направена и от слънчогледово масло или от по-малко скъпи животински мазнини като говежда лой или пилешка мазнина, или дори от рециклирани мазнини от ресторантите. Биодизелът може да се смеси с обикновенното дизелово гориво както етанола се смесва с бензина. Повечето дизели спокойно могат да се справят със сместа биодизел/обикновен дизел в съотношение от 10 до 15% без изменения, и до 100% чист биодизел с незначителни изменения. Най-честите смеси са: B2 (2% биодизел), B5 (95% биодизел) и В20 (20% биодизел).

Един недостатък на биодизела е, че той е склонен да се желира, когато температурите паднат под 4,5˚С (в зависимост от базовото съотношение), така че сместа обикновено трябва да се намаля за надеждна експлоатация при студено време. Най-често през лятото превозните средства се движат със смес 75% биодизел (В75) и преминаването към 20% бленд (B20) през зимата.

Икономика на Биодизела

Според източници от индустрията още през 2007 г., биодизела е струвал за производство около $ 1 за галон повече от конвенционалното дизелово гориво, когато соево масло се използва като основна съставка. Това прави горивото с около 10% по-скъпо от конвенционалните дизелови горива. Затова са необходими данъчни облекчения, за да може да се конкурира с дизеловото гориво на петролна основа.

Производствените разходи и конкурентно предимства/недостатъци на биодизела, в сравнение с петролния дизел, могат да се променят бързо в зависимост от цените на реколтата и световните цени на петрола.

Биодизелът разчита на данъчните облекчения, за да бъде икономически жизнеспособно. Ако има данъчните облекчения, то биодизела вероятно има добро бъдеще.

Единственото нещо, което може да подкопае производството на биодизел и използването му на този етап, ще бъде драматичен спад в световните цени на петрола.

Биодизел от други източници

Никой не поставя под съмнение жизнеспособността на биодизела като алтернативно гориво за дизелови двигатели. Основният въпрос днес е храните спрямо горивото. Някои казват, че ние не трябва да се използваме хранителни култури, за моторно гориво, както и че нарастващото търсене на възобновяемо гориво повишава цените на реколтата, което прави живота по-труден за бедните, които сега почти не могат да си позволят качествена храна. Отговорът тук е да се направи биодизел от суровини, които не са хранителни култури, каквито са водораслите. Различни изследвания и пилотни производствени съоръжения вече произвеждат биодизел от дървесни влакна и водорасли. Една компания, наречена Solazyme произвежда биодизел от водорасли в търговски мащаб, а и други фирми излизат на пазара, за да се конкурират в този разрастващ се пазар. Канадска компания, наречена Cellufuel е разработила метод за превръщане на дървесна маса в биогориво. A американска компания, наречена KiOR Inc. има процес, който може да трансформира дървесен чипс и друга биомаса в биодизел, както и в бензин. С усилия като тези, въпросът за храната срещу горивото може да стане много по-малко актуално през следващите години.

Please follow and like us: