Диагностика по кодовете за грешките

Кодовете за грешки (КГ) се запаметяват в бордовия компютър на автомобила при възникване на повреда в някоя наблюдавана система. Номерът на кода съответства на вида на грешката и може да се използва за диагностициране на проблема.

Когато двигателят работи и компютъра открие проблем в някой от своите сензорни или изходни вериги, или дори в себе си, това ще постави код на грешката. В някои системи, броят на некодовете се запазва в паметта. В други, кодът за грешка не се съхранява, но се регенерира, когато механика работи по системата чрез специален самостоятелно диагностичен тестер.

Кода на грешката ще се включи сигнала Check Engine (индикаторна лампа за неизправност), за да предупреди водача на превозното средство, че има проблем. За диагностика на грешките се свързва към диагностичен конектор на превозното средство четец за кодове на грешки  или сканиращо устройство, за да прочете кода за грешка. Някои четци определят какво означава кода, докато други показват само номера на кода на грешката, след което трябва да откриите в ръководството или в база данни, за да разберете какво означава той. По-долу за изброени “общите” OBD II кодове и техните дефиниции (кодове, които са общи за всички марки и модели превозни средства). Производителите на превозни средства използват и допълнителни кодове, които не са в общите списъци с кодове. Те се наричат ​​”подчертани” или OEM-специфични кодове.

На много от старите (преди 1995 г.) превозни средства, кода на грешката може да се чете без сканиращ инструмент или код четец с помоща на флаш код процедура.

Веднъж, когато кода на грешката е установен, то следващата стъпка е да се диагностицира повредата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кода на грешката сам по себе си не ви казва коя част да се замени. Трябва да диагностицирате системата, сензора и / или схемата, за да се определи грешката преди да бъдат направени ремонти или някакви подмяната на части.

След като имате код на грешката, следващата стъпка е да решите защо тя се покзава. Много кодове са за системи, схеми или оперативни ситуации, отколкото за отделни сензори или други компоненти, така че обикновено са необходими допълнителни тестове за изолиране и идентифициране на проблема, който е предизвикал появата на кода за грешка. Scan Tool Companion е компютърна референтна програма, която може да ви помогне да диагностицирате този вид грешки. Тя включва информацията за преминаване към следващото ниво и дава насоки, по кой PID да погледнете на сканиращото устройство, когато диагностицирате кода, какво да се провери, когато имате специален код, и често дава “добрите” стойности, които търсите, а също така Scan Companion Tool осигурява диагностични насоки.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ кодовете за грешки

Съветите не покриват всички възможности, но те може да ви помогнат по-бързо да определите проблема:

Кодове за неизправности на ЛАМБДА СОНДАТА (O2 сензор)

Има два типа кодове за неизправности на Ламбда сондата: кодове за подгряващата верига и кодове за сензора.

Кодовете за подгряващата верига включват P0036, P0037, P0038, P0042, P0043, P0044, P0050, P0051, P0052, P0056, P0057, P0058, P0062, P0063, P0064 и P0141.

Кодовете за сензора са P0130 чрез P0140, P0142 чрез P0147, P0150 чрез P0167

Кодовете на подгряващата верига ще се почвят, ако е открита неизправност в O2 сензора на подгряващата веригата. Кодовете за сензора на O2 ще бъдат открото, ако сензорните показания на O2 остават ниски (бедна смес), или високи (богат смес), или не се променят достатъчно бързо, или не се променят изобщо.

Сензорът за O2 отчита неизгорял кислород в отработените газове и генерира сигнал на напрежение, което е пропорционално на количеството на кислород в отработените газове. Сигналът може да варира от ниско от около 0.1V до високо от около 0.9V. Сигнала за ниско напрежение показва бедна горивна смес. Сигнала за високо напрежение показва богата горивна смес. Компютърът на двигателя използва входа на O2 сензора за балансиране на горивната смес по време на затворен цикъл на работа. Неизправния сензор може да попречи на системата да бъде в затворена и обикновено причинява обогатяване на горивната смес, което води до повишаване на разхода на гориво и вредни емисии.

При ниско напрежение (бедна смес) грешката може да показва лош O2 сензор, нарушение на вакуума или състояние, което позволява на неизгорял кислород да попадне в отработените газове. Проверете вакуума при празен ход и проверете връзките на вакуумния маркуч. Ако са наред, проверете за прекъсване в запалването при цилиндъра, за прегорял изпускателен клапан, който може да е причината за липса на компресия или за изпуснала гарнитура на изпускателния колектор.

Бързи проверки на O2 сензора включват проверка на изходното напрежение на сензора в зависимост от промяната на горивната смес. За миг махнете вакуум маркуча, което ще предизвика реакция от датчика O2 на обеднена горивна смес. Ако няма промяна в показанията или много слаба реакция, това би означавало повреден O2 сензор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако получите код за грешка на сондата плюс код за неправилно запалване и код за налягането във всмукателния колектор , двигателят вероятно има сериозен вакуум “теч”.

Кодове за неизправности при обеднена смес (P0171 или P0174)

Код P0171 или P0174 показва, че двигателя работи с бедна смес. Това означава, че има твърде много въздух и / или не е достатъчно горивото. Можете да потвърдите дали двигателят работи с обеднена смес, като погледнете в Short Term Fuel Trim (STFT) и Long Term Fuel Trim (LTFT). Обикновено STFT и LTFT трябва да бъдат с плюс или минус със стойности от 5 до 10. Ако STFT и / или LTFT са повече от 12, това показва, че двигателят работи с обеднена смес. Отрицателните числа (-12 или повече) показват работещ двигател с обогатена смес.

Бедната смес може да бъде причинена от:

* Ниско налягане на горивото поради слаба помпа или спукан регулатор на налягането на горивото. (Използвайте манометър за гориво, за да се провери налягането на горивото на празен ход)

* замърсени инжектори. (Опитайте се да почистите дюзите)

* Вакуум “течове” в смукателния колектор, вакуум маркучите или дросел тялото.

* Спукан EGR клапан. (Проверка на работата на EGR клапана)

* Спукан PCV клапан или маркуч. (Спирателен вентил и маркучите)

* Замърсен или дефектен сензора за въздушен поток (дебитомер). (Опитайте почистите дебитомера с аерозолни за ел. почистване. Да не се използват други средства за почистване на сензора и не пипайте кабелите на сензора)

Kодове за неизправности при обогатена смес

Тези кодове включват P0172 & P0175. Типичните симптоми на двигател, работещ с обогатена смес (прекалено много гориво, не достатъчно въздух) са висок разход на гориво, повишени вредни емисии (въглероден окис или CO), и двигателя може да има високи обороти на празен ход или състояние от пренапрежение.

Възможните причини включват повредена ламбда сонда, прекомерно налягане на горивото (повреден регулатор на налягането на горивото или включен линия за обратно гориво), спукан инжектор, мръсен въздушен филтър или ограничен приток на въздух, или дефектен термостат, което не позволява системата да премине в малкия работен кръг.

Кодове за неизправности на датчика за налягането във всмукателния колектор (НВК)

Те включват P0105, P0106, P0107, P0108 и P0109 и може да се появят ако на изхода на датчика за НВК стойностите са твърде високи или твърде ниски (извън обхват), или показанията на датчика за НВК не отговарят на датчика за позицията на дроселната клапа.

Датчика за НВК наблюдава промените във вакуума, което е начин за определяне на натоварването на двигателя. Когато натоварването на двигателя расте вакума пада. Вакуумът е най-висок на празен ход и спада по време на ускорение и отворена дроселова клапа.

Компютърът използва вхдящите стойности на сензора за НВК в момента на запалване и образуването на горивната смес. Така че проблем с НВК сензора може да причини проблеми с управляемост като високи обороти, висок разход и неефективност.

НВК сензора генерират напрежение или честота на сигнала, когато се променя вакуума на двигателя (натоварването). Вакуум “течове” могат да причинят проблеми с четенето на сензора, така че проверяват за нарушен вакуум и връзката на сензора вакуума към двигателя.

Как да се провери: напрежението или честота на изхода на датчика за НВК трябва да се променя, когато се променя натоварването на двигателя. Ако не виждате промяна, сензорът може би е дефектирал и трябва да бъде заменен.

Кодове за грешка на датчика на дроселната клапа (ДДК)

Те включват P0120 до P0229 и може да се появят ако показанията на ДДК са твърде високи или твърде ниски (извън обхват), ако сигналът се губи, или ако сигналът не отговаря на показанията на сензора за НВК.

ДДК следи позицията на педала на газта, така че компютърът може да добави повече гориво, когато двигателят ускорява или е натоварен. Компютърът може да се наложи да се знае, кога педала на газта е при празен ход или е натиснат докрай, за да може да контроли други функции.

Повредения ДДК може да доведе до проблеми с управлението, като забавяне на ускорението. Съпротивлението на сензора се променя когато дроселната клапа се движи, причинявайки вариране на напрежението. Проверета за промяна на изходното напрежение при отворена и затворена дроселна клапа. Липсата на промяна или скок на стойностите са показания за дефектен ДДК.

Също така имайте предвид: на празен ход напрежението при някои ДДК е променливо и трябва да бъде определено в рамките на спецификациията за нормална работа. Ако стойностите на напрежението не е в рамките на спецификациията, може да се отрази неблагоприятно на работата и реакция на клапата.

Кодове за неизправности в темтературния датчик (ТД)

Кодовете са от P0115 до P0119 и могат да се появят, ако показанията на ТД не се променят, когато двигателят загрее, ако показанията са твърде високи или твърде ниски (извън обхват), ако няма сигнал от сензора или ако двигателят прегрява.

ТД следи температурата на двигателя. Това е ключова функция, защото позволява на системата за управление на горивото да пременя в режим на работа, когато двигателят загрее. Компютърът използва и температурата на двигателя, за да контролира и други функции. Повреда тук може да попречи на системата да премине в затворен кръг причинявайки богата горивна смес, и увеличаване на разхода на гориво и вредните емисии.

Съпротивлението на ТД се променя като температурата се повишава. Ако не виждате промяна в съпротивлението когато двигателят загрее, или съпротивлението е извън спецификация, сензорът е повреден.

Други неща, които могат да причинят повреда в сензор са ниско ниво на охлаждащата течност в охладителната система, термостат, който е останал отворен или затворен, или термостат, който има грешен температурен деапазон.

Кодове за неизправности при проблем със запалването

Това включва  кодовете P0300 и P0301 до P0312. Кодът P0300 е общ код, докато всички други кодове за проблем на запалването означават проблем със запалването в конкретен цилиндър. Последната цифра в кода показва кой цилиндър има проблем със запалването.

Проблем в запалването може да бъде причинен от износени или дефектирали запалителни свещи, слаба искра (слаба снамотка, лоша свещ), загуба на компресия, вакуумни “течове”, всичко, което причинява необичайно чиста горивна смес, EGR клапан, който е останал отворен, замърсени инжектори, ниско налягане на гориво, или дори лошо гориво.

Общия код за грешка на запалването често показва проблем с вакуума или лоша газ.

При неправилното запалване в конкретен цилиндър трябва да проверите запалителната свещ, инжектора и компресията.

Please follow and like us: