Какво масло е подходящо за вашия камион и автомобил?

choose-car-or-truck-oil-3Изборът какво моторно масло да използваме за двигателя не е толкова прост. Изискванията за граничните стойности на отделените емисиите стават все по-сурови и по-сурови и производителите на автомобили проектират все по-сложни двигатели и изискванията за смазочните продукти стават доста високи.

Петролните компании правят всичко възможно, за да се съобразят с новите изисквания и да произведат възможно най-добрите продукти за вашия автомобил. Но ако всеки твърди, че има най-доброто масло, то как да изберем това?

Тук идват на помощ спецификациите на маслата. Няколко независими организации – като API и ACEA  – работят по създаването на система за класификация на маслата, които да създават ред в хаоса. Тяхната цел е да се поддържа набор от спецификации, които помагат на производителите и на потребителите да сравняват различни продукти и да изберете каквото е точното масло за техния автомобил.

Но някои производители на автомобили не са препознали тези стандарти като достатъчно добри за техните змазочни продукти. Така те създават свои собствени стандарти (OEM стандарти) и изискват маслата да отговарят на тезиспецификации, преди да бъдат позволи в техните автомобили.

Предлагаме Ви електроните каталози, за избор на подходящото масло за вашата кола или камион, на двама от водещите производители в индистрията – TOTAL и STATOIL:

Please follow and like us: