Охладителната ви система и Антифриза готови ли са за лятото?

Екстремните високи температури изискват да се обърне внимание на охладителната система на двигателя и концентрацията на охлаждащата течност.

Камионите, които изминават хиляди километри за един сезон, знаят, че една от малкото константи по пътя ще бъде покачването на температурата и влажността.

И ако ви се е случвало да доливате антифриз-концентрат през зимата, как ще се отрази това на топлинната защита на двигателя, когато температурата се променя? Чрез увеличаване на процента на концентрат през зимата, топлообменните свойства на антифриза / охладителя се компрометират и може да доведе до неприятности с определени компоненти на двигателя през лятото.

A непропорционалното съотношение антифриз / разредител (вода) в сместа може да доведе до неефктивен обмен на топлина между него и охладителната система на двигателя, което ще окаже допълнително натоварване върху компонентите на охладителната система, което може да доведе до преждевременни повреди. Това може да доведе до допълнително натоварване на други функционални флуиди на камиона, включително маслото на двигателя, както и на трансмисиинното и хидравлично масло.

Компонентите, които могат да бъдат засегнати, включват радиатори, отоплителна система, оплътнения, водна помпа, цилиндровата глава, термостата, DEF клапана, маркучите, гарнитурите, датчиците, охладителя на EGR и др.

l-testfamily
Тестващи комплекти, тест ленти и рефрактометър.

Винаги трябва да сте запознати с препоръките на производителя, но общото препоръчано съотношение е 50/50.

Измерването и поддържането, на съотношенията / водна концентратния в охладителната система на двигателя, помага да се гарантира оптимална работа на двигателя. Съотношенията могат да бъдат измерени по редица начини, включително чрез ръчен рефрактометър, хидрометър, или тест ленти.

Предизвикателството за менаджера на автопарка е, че при някои измервания се установява единствено дали охладителната течност е преди точката на кипени и дали е защитена от замръзване, но не показва нивото на защита на инхибитора. Тест-лентите са предназначени да проверят нивата на инхибитора в охладителната система на автомобила.

Като ако е възможно активно да се тества охладителната система на двигателя, за да се вземат правилните решения за поддържане на точните нива на концентрациия антифриз / охлаждаща течност.

Редовната планова поддръжка през целия жизнен цикъл на тежкотоварните превозни средства ще позволи ползването им за много дълго време. Поддръжката е ключът към оптималната работа на охладителната система на двигателя, както и следенето на съотношениертоантифриз / охладител, за да се осигури концентрация в безопасно съотношение и нива на инхибитора в подходящия обхват.

Please follow and like us: