MAN и партньорите от UR:BAN приключват четиригодишен проект

Тази седмица, UR:BAN: партньорите в научните изследвания, ще се покажат резултатите от четиригодишен проект в Дюселдорф, в реални градски условия. Експерти от трите UR: BAN проекта ще представят около 50 превозни средства в демонстрацията. MAN е единственатапроизводител на превозното средство представен с два прототипа и кабина.

За MAN взаимодействието между водача и превозното средство е един проект, който протича като три подпроекта: Human Factors in Traffic, Networked System Traffic и Cognitive Assistance.

Акцентът на проучването е върху човешкия фактор в трафика
В под-проекта “Human Factors in Traffic”, MAN е засилил взаимодействието между водача и превозното средство (интерфейса човек-машина), базирано на нови системи за подпомагане.

Леките и товарните автомобили вече имат набор от електронни асистенти за подпомагане на водача. Предимството за водача и другите на пътя е, че системите за подпомагане са винаги нащрек, не се уморяват и следователно могат да предупреждават водача за опасност и ако най-лошото се случи могат да реагират много бързо. В бъдеще ние ще виждаме все повече и повече от тези функции. Въпреки това, т.нар. асистентите нетрябва да объркват водача водача с множество дисплеи или предупреждения. Те трябва да бъдат интуитивен и лесни за разбиране.

Ето защо изследователския екип на MAN е разработил дисплей и потребителска концепция за това, което е известно като “интелигентен круиз контрол”. Използвайки цифрови карти и комуникирайки с инфраструктурата, тази система може да събере данни и събития, като ограниченията на скоростта и фазите на светофара, или криви и завои на пътя, които са от значение за превозното средство по конкретния маршрут. Въз основа на това, този помощник може в последствие да се изчисли стратегията за най-ефективното шофиране (от гледн точка на горивото) и съответно регулира скоростта. Системата може да “види” много по-напред от водача, но водачът все още трябва да следи превозното средство. Например, системата вече знае, че има знак стоп след един завой, още преди водачът да може действително да го види и така позволява на камиона да започне забавяне по-рано. Или ако превозното средство се движи в посока на червена светлина на светофар и не намалява скоростта, защото системата знае, че светофарът ще премине към зелено в рамките на няколко секунди.

Без тази информация, много шофьори неподходящо биха изключели автоматичния контрол на скоростта. По този начин изследователите на MAN са работили по основния въпрос: как интерфейса човек-машина трябва да бъде проектиран, за да осигурява на водача точно информацията, от която той се нуждае при този вид шофиране?

Изследователите определят от каква информация водача се нуждае като тестват професионални шофьори на камиони в тренажор при ситуации на шофиране, описани по-горе. Резултатът е цялостна концепция на дисплей, който MAN ще покаже в Дюселдорф. В концепцията на дисплея, цифровия дисплей замества изцяло аналоговото табло.

Този под-проект е свързана с другите задачи, по които MAN е работил в проекта UR:BAN: Green Wave Assistant и virtual Panorama View. Интерфейсът на водача на превозното средство, е от ключово значение за тези проекти.

Green Wave Assistant
MAN е разработила Green Wave Assistant в под-проекта “Networked System Traffic”. Това може да направи оптимално използването на зелената фаза на светофарите, и по този начин се пести гориво и се намалява износването и вредните емисии.

В основата на асистента е бордовия компютър, който изчислява енергоспестяващи методи за управление на основата на наличната информация за превключването на светофарите по маршрута. Автомобилът използва мобилна комуникация, за да поиска информация от сървър за прогнозата за превключване системата на светофара. Въз основа на данните, които получава, автомобилът изчислява модел, така че в един идеален сценарий да достига светофарите по своя маршрут, когато те са в тяхна зелена фаза. Системата може да предвиди няколко светофара по маршрута, и може също така да планира най-подходящото спиране за икономия на енергия, ако не е възможно да се достигне зелената фаза. Асистентът също така отчита качеството на данните, използвани за прогнозата.

Инфраструктурата трябва да бъде подходящо оборудвана за тези нови задачи. UR:BAN също така работи върху аспекти, свързани с това, в сътрудничество с градските модели на Дюселдорф и Касел. Демонстрацията в реално градско предвижване в Дюселдорф използва само този вид инфраструктурен сървър.

За разлика от Green Wave Assistant, който може да даде само препоръка за идеалната скорост, MAN е оборудвал своя  прототип с активен контрол на скоростта. По този начин водачът може да не се движи в оптималната скорост определена на асистента. Той, обаче, също така е снабден със специален ограничаващ круиз контрол, който поддържа безопасна дистанция до автомобила отпред, и може да спре със сигнала на светофара, ако е необходимо. Въпреки това, от съображения за сигурност, водачът трябва активно да го стартира.

В събитието на UR:BAN, прототипа на MAN ще демонстрира най-съвременна технология за мрежова и автоматизирана система от този вид.

Virtual Panorama View
Автобусните шофьори в градските райони са изправени пред особени предизвикателства в тяхната работна среда поради тесните пространства в градовете. Пътниците застават на близко разстояние на автобусните спирки, пресичания на пешеходци и велосипедисти, улици с трудностите и насрещно движение и смяна на платната.

В под-проекта “Cognitive Assistance”, MAN е разработил специално пригодена панорамна система за сложните изисквания на автобусите в градския трафик. Системата независимо празпознава ситуацията при шофиране и позволява на водача видимосте в перспектива на монитор, специално адаптирани към ситуацията.

Системата независимо празпознава следните ситуации на пътя и осигурява на водача подходящ изглед на екрана: шофиране до автобусна спирка, спиране на автобусна спирка, потегляне от автобусна спирка, завиване надясно и наляво. Водачът може да избере специални изгледи в задръствания и заден изглед чрез сензорен екран.

Основните изисквания за система от този вид, за използване в търговски превозни средства, са разработени в този проект: две камери са монтирани на дългите страни на автобуса, в комбинация с една камера в предната и една в задната част, така че да бъдат в състояние да покажат цялата дължина на превозното средство, включително пътниците, които се качват и слизат от автобуса през предните и задните врати.

Please follow and like us: