Диагностика и отстраняване на компютърни проблеми – автомобили и камиони

Ремонт на автокомпютри – колио, камиони и бусове.

Когато лампичката за проверка на двигателя (Check Engine) светне и имате нужда от диагностика на проблеми с компютъра, можете да го направите при нас.

Нашата цел е да бъдем вашият сервиз за ремонт и поддръжка на електрониката на вашия автомобил или камион.

Наред с наличието на квалифицирани техници и механици, ние също така инвестираме в системата за анализ на автомобилите и камионите. Нашите инструменти за сканиране ни позволяват да преглеждате и анализирате всички компоненти на вашето превозно средство – автомобил иликамион, които предлага богатство от информация за правилното поддържане, диагностика и ремонт на леки и тежкотоварни превозни средства.

Тази технология ни дава незабавен достъп до:

– Бюлетини за технически услуги (TSB);
– Анализ и  калибриране на автомобили и камиони;
– Диагностичен софтуер;
– Препрограмиране на превозното средство;
– Ръководства за ремонт;
– Електрически схеми на свързване.

Възможността, която ни дава всичко това, е препрограмирането на автомобила и камиона, което ни позволява незабавно да актуализираме модулите за управление на двигателя (ECM). Това ще ви гарантира правилно регулиране на вашите системи и абсолютна ефективност.

Когато решите да докарате вашия автомобили или камион за проверка и диагностика при компютърни проблеми, ще бъдете в най-добрите ръце. Използваме само най-новите технологии и данните, за да намерим проблема бързо и да го поправим ефективно.

Обадете се