Renault Trucks: Свързва камионите, за да улесни движението в градски условия

След три години на експерименти, като част от изследователски проект на Optimod’Lyon, която има за цел да подобри трафика в градските райони, Renault Trucks наскоро представени прототипни приложения за шофьорите на тежкотоварни автомобили. Това има за цел да осигури следене в реално време и прогнози за състоянието на трафика, както и съвети за икономично шофиране, за да се намали въздействието, което градския трафик оказва върху камионите.

Renault Trucks изпробва нови услуги за подобряване на трафика в градските райони

Проектът Optimod’Lyon, започна през 2012 г. от Градския Съвет на Лион и е предназначен да подобри движението в градовете, най-накрая завърши. Като партньор в този проект, Renault Trucks разработи ново прототипно приложение известно като SmartFreight. То се основава на специалното приложение GPS HGV. Съчетанието на данни, предоставени от Градския Съвет на Лион и от самото превозно средство, подпомага шофьорите в работата им и им помага да изберат най-добрия маршрут по преобладаващите условия на движение.

“Ние понякога може да забравяме, но камионите допринасят съществено за живота на един град”, обяснява Бернар Модат. “В продължение на много години, ние работим за намаляване на въздействието им върху трафика, доколкото е възможно. Проектът Optimod’Lyon ни позволи да тестваме нови услуги за шофьорите и да им дадем своя принос за подобряване на трафика в градските райони. В бъдеще ние планираме унифициране на тези данни и услуги за други европейски градски райони. ”

Приложението SmartFreight е градски товарен навигатор експериментиращ с новите услуги за шофьори. Приложението им дава възможност да избират бърз и икономичен маршрут за доставка, като в същото време им помага да подобрят управлението и, в крайна сметка, да се подобри потока на трафика.

Два модула бяха тествани от Renault Trucks. Първият е в помощ при шофирането и анализира в реално време шофирането на водача при доставка, предлага начини за подобряването му и дава оценка на изпълнението за всяко пътуване. Вторият е напреднал навигационен модул позволяващ на шофьорите да се консултират за условията на трафик по своите смартфони в реално време или в определен час, като се вземат предвид проблемите с трафика, причинени от ремонтни работи по пътя на маршрута, както и идентифицирането и наличността на местта за доставка.

Други мобилни приложения на Renault Trucks са Nav’Truck и неговата нова опция, Mixer Rollover Alert, проектирани за конкретни превозвачи, които предупреждават водача за потенциални рискове от преобръщане на превозното средство.

Проектът Optimod’Lyon

По инициатива на Градския Съвет на Лион и съфинансиран от ADEME проектът на Optimod’Lyon, събра 12 публични, частни и университетски партньори . Те обединяват своя опит за извършване на експерименти в иновативните услуги, предназначени за подобряване на градската мобилност.

Повече за проекта на можете да намерите на техния сайт http://www.optimodlyon.com/

Please follow and like us: