Volvo Trucks: Осем от десет спирания на камиона могат да бъдат избегнати с превантивна поддръжка

Броят на непланираните престои на камиона могат да се намалят с до 80%. Това се показва в проучване, проведено от Volvo Trucks. В дългосрочен план целта е непланираните престои изцяло да изчезнат. Едно от основните обяснение за тази очаквана тенденция е онлайн свързаност на камионите, развитие, което създава изцяло нови възможности за работа с превантивна поддръжка.

Непланирания престой е един от най-проблемните въпроси, които могат да повлияят на фирмите за превоз на товари. Отделно от това е неудобство за водача, както и генерирането на допълнителни разходи за ремонт, загубени приходи от транспорт, а в най-лошия случай и влошаване репутацията пре клиентите.

“Тъй като транспортната индустрия вече работи при много малки маржове, непланираните престои насят тежък удар върху транспортните дружества. Ето защо ние трябва да бъдем по-добри в разбирането на това защо непланираните спирания се случват и как да помагнем както на клиентите, така и на шофьорите да увеличат производителността си, а по този начин и тяхната рентабилност “, казва Хайдер Вокил, Директор по Качеството във Volvo Trucks.

С цел повишаване на ноу-хау по въпроса как да се помогне на транспортните дружества да увеличат продуктивността си, Volvo Trucks провежда задълбочено проучване, което се базира на данни от използването в реални условия на 3500 камиони Volvo, събрани в период от над 5 години. С тази автентична статистическа основа, компанията проведе симулации и генерира различни възможни сервизни ситуации, за да анализират как, защо и кога камионите страдат от непланирани престои. Целта е да се разбере как непланираното спиране може да бъде избегнато.

“Проучването ясно показва, че е контролирайки използването и следене на текущото състояние на различни ключови компоненти на превозното средство, е възможно добре да се планира поддръжката на камиона. Считаме, че може да се намали броят на непланираните престои с 80%, ако камионът се обслужва в срок и в отговор на реалните му нужди “, обяснява Хайдер Вокил.

Акумулаторът, спирачките, въздушните филтри и съединителя са все примери за части, които могат да бъдат проверени от разстояние, благодарение на онлайн свързаността.

Свързаните онлайн камиони е пътят към нулеви непланирани престои
Една важна предпоставка за намаляване на броя на непланираните престои е да бъде възможно да се предскаже нуждата от поддръжка и сервизното обслужване на всеки един камион. Това е възможно, тъй като днешните товарни автомобили могат да бъдат свързани онлайн със сервиза.

“Например, сервизен техник може дистанционно да наблюдава как точно камиона се използва в реално време, да планира поддръжката по-рано, преди нещо да се развали, или да поръча резервните части предварително. Нещо повече, планираните ремонти могат да бъдат отложени, ако техникът може да види, че различните компоненти на камиона са обект на по-малко износване от очакваното, като по този начин спестява време, както за фирмата превозвач на товари, така и на водача, ” обяснява Хайдер Вокил.

Въпреки че Volvo Trucks е постигнала значителен напредък в тази област, Хайдер Вокил смята, че развитието на превантивните услуги е все още в зародиш.

“Виждаме голям потенциал в тази област. Свързаните онлайн превозни средства могат в бъдеще да сведат до нула непланирани престои”, казва Хайдер Вокил.

Please follow and like us: