Volvo Trucks пуска услуга за позициониране

С новата услуга на Volvo Trucks има възможност да се наблюдава местоположението на камиона в реално време. Услугата е от особена полза за клиенти, които превозват товари, за които времето е критично или транспортират товари с висока стойност.

Пристигането  навреме е важно за всички транспортни операции, но има товари, за които то може да бъде от решаващо значение, за да се запази договорът за превоз. С услугата на Volvo Trucks за позициониране Positioning +, е възможно да се проследи географското местонахождение на превозното средство, минута по минута. Това е инструмент, с който се създават необходимите предпоставки за по-ефективна логистика.

“Един добър пример за тази индустрия. Времето е всичко – за минути камионът трябва да достави на товара си с бетон. При смесване на бетона, сместа се прави индивидуално, за да съответства на необходимото време за товарене, за доставка и за наливане. С Positioning + е възможно да се определи точно кога камионът ще пристигне и в следствия на това да се подготви бетонната смес”, казва Йохан Ющберг, продуктов специалист във Volvo Trucks.

Освен функцията за позициониране в реално време тази услуга дава възможност да се определи географската област, маршрута или цяла държава и получавате съобщения всеки път, когато някой камион минава през тези определени райони. Това е особено полезно при операции по складиране, където персоналът трябва да знае, когато един камион пристига и когато е тръгнал, така че те могат да извършват последващи действия. За някои видове транспортни услуги, локализацията също така предлага допълнителни ползи.

“Ако един камион се отклонява от маршрута си, системата подава сигнал. Това създава по-безопасна, по-сигурна работна среда за водачите, превозващи стоки с висока стойност “, обяснява Йохан Ющберг.

Факти за Positioning +:

  •     Positioning + е допълнение към Dynafleet Positioning – услуга в рамките на Dynafleet, система на Volvo Trucks за управление на автопарк;
  •     Positioning + осигурява информация за позицията в реално време през всяка изминала минута, като по този начин подпомага времето за критичните транспортирани товари;
  •     Услугата също така дава възможност да се определи географската област, маршрута или цяла държава и получавате съобщения всеки път, когато един камион минава през тези определени райони.
Please follow and like us: