3D International Haulage инвестира в модула TruFleet на TruTac

Специалистът по мулти-транспортни решения 3D International Haulage добави модула TruFleet на TruTac към съществуващата си система за управление.

Включва възможността за преглед на историята на превозните средства, досиетата за техническо обслужване, инспекциите за безопасност, докладването на дефекти, коригирането и проверките на одита, докато фирмата твърди, че е подобрила общото управление, ефективност и съответствие.

„Имаме 70 камиона в системата – каза старши мениджър на транспорта Мартин Рибка, – и разполагането с цялата информация за съответния водач, тахограф и автопарк на едно място означава, че можем незабавно да проверяваме работното време на водачите, липсващи пробеги и нарушения от всяко място по всяко време. ”

Системата включва видимост на планираните събития за техническо обслужване като записва историята на проверките за безопасност, включително състоянието на гумите и спирачките и може да бъде настроена да дава напомняния за данъчни, застрахователни и тахографски дати.

„По време на пълен одит преди няколко години бяхме похвалени за нашето прецизно водене на отчетност, точност и познаване на изискванията за съответствие“, добави Рибка.

„Системата се интегрира напълно с другите ни продукти за контрол на спазването на TruTac. Съвсем честно, TruFleet е спасител. Спестява време, организира автопарка, поддържа ни съсредоточени и преди всичко гарантира съвместимост. “

Please follow and like us: