Volkswagen Group са доставели 2 490 000 превозни средства през първото тримесечие: увеличение от 1,8%

VW-brands-300x160Групата е доставила общо 1,02 милиона (0,98; +4,1% ) автомобила на цялия европейски пазар през първото тримесечие на 2015г, от които 556 100 (525 100; +5,9%) са били предадени в Западна Европа (без Германия). 314 800 (288 700; +9,1%) клиенти в Германия избират ново превозно средство от Volkswagen Group, докато най-големия автомобилен производител в Европа е доставил 147 500 (165 000; -10.6%) единици в Централна и Източна Европа. В Русия 43 500 клиенти (68 300; -36,4%) са влезли във владение на ново превозно средство.

Компанията е доставила 205 800 превозни средства (197 800; +4,1%)  в района на Северна Америка от януари до март 2015г., от които 131 600 (133 500; -1,4%) са били предадени в Съединените щати. Volkswagen Group е доставила 152 800 превозни средства (185 400; -17,6%) на клиенти в региона на Южна Америка през същия период, от които 110 900 (142 300; -22,1%) са били предадени в Бразилия.

Групата записа лек ръст в доставките в региона на Азия и Тихия океан и достигна милионата бройка за първи път през първото тримесечие на годината, като предаде 1,00 милиона (0,98; +2,1%) превозни средства на клиенти там, от които 898 400 единици (881 100; +2,0%)  са били доставени в Китай, най-големият единен пазар на Volkswagen Group.

Схемата на развитие на марките на Volkswagen Group

С марката Volkswagen при леките автомобили са доставени 1,48 милиона (1,50; -1,3%) превозни средства на клиенти в световен мащаб през първото тримесечие на 2015г.

Премиум марката Audi предаде 438 200 превозни средства (412 800) през първите три месеца на годината, което представлява увеличение от 6,1%.

Производителят на спортни автомобили Porsche са доставели общо 51 100 превозни средства (38 700), което представлява увеличение от 32,2% в сравнение с предходната година.

Чешката марка ŠKODA е доставила 265 100 превозни средства (247 200)  от януари до март, което представлява повишение с 7.2%.

SEAT са предали 102 700 превозни средства (93 400; 10.0 на сто) на клиенти в световен мащаб през първото тримесечие.

Volkswagen Лекотоварни автомобили са доставели 108 200 превозни средства (103 200; +4,8%) през същия период.

С марката MAN са доставени 22 100 единици (26 400; -16,4%) от януари до март.

Шведската марка SCANIA е доставила 17 500 тежкотоварни камиони и автобуси (18 800; -7,1%) на клиенти в периода до март 2015г.

Please follow and like us: