DAF Trucks с дистанционно сваляне на данни от тахографа

DAF Trucks пуснаха обновление за телематик пакета, който включва дистанционно изтегляне на тахографските данни.

Разработен съвместно с телематик доставчика Microlise, DAF Telematics system е част от пакета DAF Trucks’ MultiSupport R&M. Новото дистанционно изтегляне на дигиталния тахограф ще позволи на операторите да намалят времето и административните разходи за извличането и управлението на данните от тахографа.

Данните от тахографа могат да бъдат изтеглени, докато превозното средство е на път и премахва необходимостта водачите да представят своите тахо-карти лично, което е особено благоприятно за продължителни периоди на далечни маршрути. Изтеглените данни след това могат да бъдат качени безпроблемно директно на много анализационни програми за последващ анализ.

Честота на сваляне може да бъде плнирана във времето и да става автоматично, което намалява още необходимото време и администрация. Редовните сваляния позволяват на операторите да наблюдават по-добре времето на водачите за последващо разпределение на работата. За разлика от някои телематични системи, системата на DAF не изисква водача да сваля тахо-картата.

В допълнение към данните от тахо-картата на водача, от DAF Trucks’ Remote Digital Tachograph Download могат да се получат набор от данни за превозното средство директно от главното тахо-устройство, като събития, грешки, техническо калибриране и подробни данни за скоростта. Това позволява операторите да отговарят и дори да надвишат изискванията за съответствие.

Please follow and like us: