Какви са симптомите за проблеми с TCM (модул за управление на трансмисията)?

TCM – Електронен модул за управление на автоматична скоростна кутия

Автомобилните дизайни са се развили през годините, за да осигурят по-безопасно и по-удобно шофиране. Едно важно и практично подобрение е наличието на автоматични трансмисии, които предлагат автоматична настройка на предавателните числа, без човешка намеса, при движение на автомобила. Тъй като водачът вече не е необходимо да променя ръчно предавките, автоматичните предавателни системи разчитат на модула за управление на скоростната кутия (TCM), за да контролират процеса на превключване на предавките.

Разположен на задния край на двигателя, модулът използва компютъризирана технология, за да определи как и кога да се сменят предавките, за да оптимизира производителността. Без него превозното средство ще изпитва трудности при приспособяването към различни условия при шофиране. Другите функции на модула за управление на трансмисията включват:

• Получаване на сигнали от датчиците и препредаването им към заключващия съединител, за да се регулира горивната ефективност и мощност;

• Съхранение на информация за скоростната кутия на автомобила, така че да може да се използва по-късно, за да се настрои превключването на предавките в зависимост от условията на шофиране;

Модулът е проектиран да работи дълго време, без да има големи проблеми, въпреки че излишната топлина от двигателя и продължителното му използване може да окажат негативно влияние върху него. Когато имате повреден модул за управление на трансмисията (TCM), ще имате:

• Забавяне на ускорението, дори когато педалът за газ е натиснат до край;

• Лоша работа на автоматичната скоростна кутия, като например липса на разпознаване на режима на задвижване (реагира като при неутрален режим);

Повреда на управляващия модул може да бъде причинена от пренатоварване на напрежението, когато има късо съединение в соленоидната или задвижващата верига; когато водата причинява изкривяването на веригите; или вибрации и топлинно напрежение.

Модулът за управление на трансмисията влияе върху функционирането на множество компоненти на автомобила, от зареждащата система до трансмисията. Когато той се повреди, двигателят също страда от проблеми с функционалността итой спира работа.

За да предотвратите цялостна повреда, трябва да настроите модула за управление на трансмисията (TCM), веднага щом забележите проблеми.

Please follow and like us: