Как да установите и отстраните проблем на хладилния ви агрегат

Тези указания, за ремонт на хладилен агрегат на товарен автомобили, са подходящи за стандартен модел. Информацията за някои опционни елементи може да не е включена, при което трябва да се консултирате с нашия отдел за техническо обслужване.

Камиони с хладилни агрегати – често срещани проблеми и решения на тези общи проблеми

Ето ви таблици, за да проверите хладилната камера на камиона, защо не охлажда или защо не охлажда достатъчно.

Можете да го проверите сами, а може също да се свържете с нас за инструкция за ремонт на хладилния агрегат или за резервни части за хладилния агрегат на камиона ви.

Проблем

Възможна причина

Начин на отстраняване

      Хладилния агрегат на камиона неохлажда

 Ако перкатавентилаторът

Вентилаторът на изпарителя НЕ работи, но компресорът работи

Проверете дали контакторите на вентилаторите са изключели или не, перките имат ли щети или не и заземяващите жици, независимо дали работят или не.

И вентилаторът на изпарителя икомпресорът НЕ работят

Проверете превключвателя за температурата (TDS) дали е повреден или не, електрическото реле, независимо дали изключва или не, и дали връзките му не са хлабави.

Вентилаторът на изпарителяработи, а компресорът НЕ работи Проверете дали съединителят е повреден, всички връзки и дали ремъкът не е разхлабен

 Ако перката на изпарителя НЕ работи

И вентилаторът на изпарителя и компресорът работят

Проверете дали превключвателят за управление на скоростта работи или не, линията на вентилатора, независимо дали е повреден или не, и масата на вентилатора, независимо дали е повреден или не.

И вентилаторът на изпарителя и компресорът НЕ работят Проверете дали предпазителят изключва или не и дали електрическото реле работи или не.

 Ако компресорът работи

Вентилаторите на изпарителя и кондензатора работят

Твърде много охладителен агент, проверете дали той отговаря на стандартните количества с контролера за високо и ниско налягане

Хладилния агрегат нее използван за дълги периоди от време и проверете дали все още има хладилен агент или не.

   Хладилния агрегат на камиона не охлажда достатъчно

 Компресорът работи Вентилаторите на изпарителя и кондензатора работят; Изпарителят и кондензаторът работят

Входът и изходът са свързвани обратно.
Проверете дали вентилът за разширение е блокиран от лед или замърсяване.

Вентилаторите и всички компоненти работят Проверете дали повърхността на кондензатора е блокирана от мръсотия.

Чести проблеми при хладилния агрегат на камиона

 Проблеми Причини Проверки
В началото охлажда добре, но след известно време охладителния ефект намалява; данните за високото и ниското налягане са по-ниски. Шофиране на камиона по неравни пътища, поради честите сътресения, което води до загуба на връзките и изтичане на хладилен агент. С помощта на уреда за измерване на течове, проверете къде е мястото на течове, завийте разхлабените връзки и допълнете фреон.
Системата не охлажда; издухва горещ въздух от изхода на вентилатора; изходящия и входящ въздух са с еднаква температура; контролерът за ниско налягане показва по-ниски показания. Неправилно използване.
Температурната изолация на разширителния вентил е повредена, отворът на клапана е блокиран и води до изтичане на хладилен агент.
Сменете вентила и допълнете фреон
Изходящият въздух не е охладен и температурата на компресора се увеличава; показанията на контролера за ниско налягане бързо намаляват до “0”, а за високото налягане се увеличава. Филтър е блокиран от мръсотия и се задържа вентила или вентила се”изпотяване”. Ако блокирането не е сериозно, стартирайте системата през интервали,което може да изчистите мръсотията.
Или почистете, използвайки алкохол, почиствайте при източен хладилен агент и отново заредете фреон.
Недостатъчно охлаждане, замръзване на изпарителя; високите и ниските стойности на налягането са по-ниски. Дюзата на разширителния вентил не работи. Сменете вентила и заредете фреон
След няколко дни работа на хладилния агрегат, охлаждането намалява постепенно, контролерът за високо налягане отчита високи стойноти, а контролерът за ниско налягане отчита ниски стойности. Сухият агент в резервоара е наситен; разширителната дроселова клапа е блокирана от лед. Сменете разшерителния вентил и заредете фреон.
При стратиране на охлаждащата система изтича студен въздух и контролерите за високо и ниско налягане не отчитат Слабо контакт с TDS или повреда на електромагния съединител на компресора. Използвайте мултиметровата проверка на TDS, независимо дали е повреден или не; сменете електромагнитния съединител на компресора.

Кодове на грешки на хладилния агрегатна камиона и решения

Компонент Код на грешката   Показание  Решения
Вътрешен температурен сензор Отворена верига: P1-H

Късо съединение: P1-L

 Режим на охлаждане при зададена температура

е под 0 ℃ и обратно.

Кодът за грешка мига на всеки 1 сек.

Датчик за размразяване Отворена веригаt:P2-H

Късо съединение: P2-L

Размразяване в зависимост от температурата на размразяване.
Кодът за повреда и вътрешната температура се редуват
Показват се на всеки 1 сек.

Налягане в охладителните линии

Високо налягане:HP

Ниско налягане:LP

Всичко се изключва. Кодът на грешката и вътрешната температура се редуват
Показват се на всеки 1 сек.
Захранващо напрежение Под DC 19V / DC10V : LUEr

Над DC 32V / DC16V: HUEr

Всички се изключва. Кодът на грешката и вътрешната температура се редуват
Показват се на всеки 1 сек.
Аларма за температурата Аларма висока температура: HA

Аларма ниска температура:LA

В готовност

Стендбай модолът неможе да засече захранване на AC :

NOSP

Всичкио сеизключва. Код за повреда. Ако искате да използвате ПЪТНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ,
трябва да рестартира контролера.
Please follow and like us: