Променящия се пазар на товарни превозни средства

За да подобрят ефективността, производителите на камиони, трансмисии и двигатели проектират собствени задвижващи конфигурации.

Скокоро няма да може да се посочват различни марки таворни автомобили с еднакви задвижващи конфигурации (вижте снимката) и това ще усложни работата когато става въпрос за течностите и смазочните материали при фирми със смесени автопаркове. С други думи, едно смазващо вещество няма да може да е съвместимо с компоненти от различни производители. Освен тези проблеми, изборът на неодобрени от производителя смазочни материали, може да анулира гаранцията на превозното средство.

Ще се усложни и работата на магазините. Смесените автопаркове ще имат нужда от няколко вида трансмисиони и диференциални масла. Производителите също могат да определят две или повече вида одобрени трансмисионни масла, а липсата на възходяща съвместимост може да изисква нови смазочни течности с всеки нов набор от превозни средства, за да могат да се обслужват правилно.

Вискозитетите намалят
Подобно на дизеловите моторни масла, трансмисионните смазочни течности се променят, за да посрещнат нуждите на производителите, насочени към необходимостта да отговорят на стандартите за икономия на гориво. Следователно, налице е фокусиран промяна към по-малко вискозни трансмисионни смазочни течности. По-леките масла подобряват горивната ефективност чрез смазочни течности намаляващи триенето и паразитните загуби. Тенденцията е да се намалят визкозитетните изисквания, докато стигнат точката, в която смазката вече няма да може да защити контактта метал към метал.

Намаляването на визкозитета на маслата се дължи също така и на нарастване използването на автоматични скоростни кутии (AMT). Тяхните изисквания към спецификацията на маслата, запазването им, безопасността, икономията на гориво и ползите при поддръжка, AMT са констуирани за използване на по-ниски вискозитетни смазки.

Please follow and like us: