EGR клапан за рециркулация на изгорелите газове – ремонт и поддръжка

Проблемите с DPF  филтъра са гореща тема сред собствениците на модерните дизелови автомобили, обаче има и друго “тясно” място под формата на клапан за рециркулация на изгорелите газове или т.нар. EGR.

Какво е EGR клапан?

Един EGR клапан е устройство, през което циркулират част от изгорели газове връщайки се обратно в процеса на горене. Този процес е насочен основно към намаляване на нивата на азотен оксид (NOx), който се отделя през изпускателната система.

Как работи EGR клапана?

EGR клапаните работят чрез пренасочване на част от отработени газове, на превозното средство, обратно в смукателния колектор. В по-старото поколение от превозни средства, EGR клапана се контролира чрез прости сензори, като температурен и вакуумен. В съвременните превозни средства, те се контролират от “мозъка” или ECU (Electronic Control Unit).

Какви са предимствата на EGR клапана?

  •     Намалени вредни емисии:

Клапанът намалява производството на азотен оксид при използването на циркулационни изгорелите газове, това има ефекта на намаляване температурата на горивната камера. Емисиите на опасни азотни окиси се образуват, когато температурата на двигателната камера се повиши над 1370*С. Чрез охлаждането на горивната камера, EGR клапана е в състояние да намали емисиите на диазотен оксид NOx, произведен от двигателя на превозното средство.

Един EGR клапан също така помага на вашия автомобил като:

  •     Намаляването на загубите от дроселиране на при двигателите с искрово запалване (т.е. бензиновите) при частично натоварване;
  •     Подобряване живота на двигателя чрез понижаване температурата на цилиндрите (особено на изпускателните клапани).

Как да разбера дали моят EGR клапан е повреден?

Както при повечето модерни автомобили, когато ECU засече проблем, той ще покаже или съответното ще включи предупредителна светлина или светлината за проверка на двигателя (Check Engine). Ако имате достъп до ODB II четец на грешки, вие може и да прочетете кода на грешката, който автомобила отчита. Най-честите кодове за грешка при повреден или неправилно функциониращ EGR клапан са:

P0401 – Недостатъчна EGR поток;
P0402 – Прекомерен потока на рециркулация на изгорелите газове (EGR);
P0403 – Веригата на рециркулацията на изгорелите газове е неизправна.

Ако имате някои от горните кодовете тогава той може да ви помогне като потърсите съвет в един от многото форуми на собствениците или клубове на вашия модел на кола, за да видите, ако някой може да потвърди това, на което кода за грешка съответства.

Какви са общите проблеми, свързани с EGR клапана?

Въпреки че от EGR клапана има ползи за качеството на околната среда и въздуха, той е свързан и с проблеми, с които най-често се сблъскват собствениците на дизелови автомобили.

  •     Повишаване на изгорелите частици:

EGR клапана намалява наличния кислород в цилиндъра, това от своя страна увеличава производството на твърди частици (гориво, което е само частично изгоряло). Това е най-често срещано при дизеловите двигатели и традиционно е проблем при дизеловите двигатели. Тези частици са една от основните причини дизеловите двигатели вече да са оборудвани с филтри за твърди частици т.нар. DPF. Повреден EGR клапан, който е заседнал отворен ще увеличи размерът на частиците от двигателя, причинявайки по-бързо задръстване на DPF  от обикновено. Прочетете повече за проблемите с DPF филтъра тук;

  •     Детонация:

Това може да се случи, когато EGR системата просто не работи, когато EGR клапана е повреден или когато изпускателния порт е задръстен с въглерод;

  •     Прекъсване на запалването  или влошена работа на празен ход:

Това се случва, когато EGR клапана не се затваря, което води до вкарване на изгорели газове във вашия всмукателен колектор;

  •     Трудно запалване:

Това може да се случи, когато EGR клапана не се затваря, което води до проблеми с вакуума във вашия всмукателен колектор.

Как се почиства EGR клапана?

С течение на времето EGR клапана се поврежда в резултат на натрупване на въглерод и други наслагвания, свързани с изгорелите газове преминаващи през него. Това може да принуди устройството да остане отворено, затворено или дори да спре да работи напълно.

Тези вредни отлагания могат да бъдат отстранени по различен начин:

  •     Подмяна на EGR клапана:

Най-бързият, простият и бърз начин за деблокиране на EGR клапана е да се замени с нов такъв. При това не се изисква накисване или  тежка работа, но това ще ви струма определена сума пари за нова част и сервизна услуга;

  •     Отстраняване и почистване на EGR клапана:

Следващия най-добър, вариант за EGR клапана, е да го почистите. Това също изисква отстраняването на устройството, но без да добавя сметка на резервни части. Обикновено клапана се потапя в почистващ разтвор и се оставя за определен период от време. Той може да бъде напълно почистен с помощта на твърди четки и малко труд. Само не забравяйте да не потапяте електрическите конектори, когато го оставяте да кисне и след това се уверите, че са подменени всички уплътнения, които преди това сте отстранили;

  •     Добавки в горивото:

Има редица добавки за горивата, които твърдят, че могат да почистват EGR клапана без каквато и да е отстраняване или физическо почистване на устройството. Предлагаме Ви да се въздържате от такива продукти и да инвестирате време и пари в почистване в сервиз или да отделите време да свършите работата сами.

Please follow and like us: